Hur långlivat blir ditt interkulturella äktenskap?

Sitter du och funderar på att bli tillsammans med en partner från ett annat land? GRATTIS! ;-))) Ni kommer med all säkerhet att få många roliga erfarenheter som berikar er båda. Men hur länge blir ni tillsammans, tro? Vad säger statistiken?

 

Statistiken säger att högst risk för skilsmässor har par där ena partner är född utomlands och den andre är född i Sverige. Såhär ser det ut i siffror. Risken för skilsmässor är högst efter ca 3,5 år. Sen avtar den något för att sen stiga upp igen efter ungefär 8 år.

 

Hur hög är risken jämfört med par med samma ursprungsland?

 

 Parens ursprung 

 

 Relativ risk**
 Båda är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar

 

1

 

 
Par där båda är födda utomlands

 

 
0,96

 

Par där båda är födda i Sverige, men en har minst en förälder som är född utomlands

 

1,26* 

 

Par där en person är född i Sverige med svenskfödda föräldrar och den andra är utlandsfödd

 

1,41* 

 

Par där båda är födda i Sverige, men båda har minst en förälder som är utlandsfödd

 

1,34* 

 

Par där en person är född utomlands och den andra är född i Sverige med minst en utlandsfödd förälder

 

1,37* 

 

Data kontrollerades för mannens ålder, åldersskillnad vid giftermålet och utbildningsnivå. Grovt sagt, andel skilsmässor mellan en svensk partner och en partner född utomlands är drygt 40 % större jämfört med par med samma kulturella bakgrund.

 

Forskarna är försiktiga med slutsatser angående orsaker till denna ökning och säger att det är antalet barn i familjen, om man hade barn före giftermål, ekonomiska faktorer och boendesituation som kan förklara dessa skillnader. Men vågar inte slå fast att det är just kulturella skillnader som leder till högre frekvens av skilsmässor i den aktuella gruppen.

 

Vad mer kan påverka förhållandets stabilitet?

 

Jo, det är åldersskillnad, utbildningsnivå och partnernas ålder. Se själv.

 

 

 

    Parternas medelålder vid parbildning      

 

            Andel separationer     
 < 25 år 30
 25-29 år 18
 30-34 år 16
 35-39 år 17
 40 år eller äldre 16


Ja, så är det. Unga par skils oftare än människor med några fler år på nacken.

 

 

 

       Åldersskillnad vid parbildning       

 

       Andel separationer       
 < 3 år 15
 3-5 år 17
 6-9 år 16

 10 år eller mer

                                           25

 

 

 

      Utbildningsnivå

 

     Andel separationer     
 Båda förgymnasial 29
 Båda eftergymnasial 12
 En eftergymnasial 16
 Samma utbildningsnivå 14
 Ej samma utbildningsnivå 18

 

Äktenskapets längd beror också på var där du bor. Stockholmarna är snabba på att skiljas och Kalmarborna bevarar sina relationer längst.

 

      Län  

    Antal år    

 

       Län

 

    Antal år    
Stockholm    10,0   Jönköping 11,5
Västmanland 10,4

  Östergötland 

11,7
Gävleborg 11,1   Blekinge 12,0
Södermanland 11,1   Värmland 12,3
Skåne 11,1   Västerbotten 12,6
Dalarna 11,1   Norrbotten 12,6
Västernorrland 11,2   Halland 12,7
Örebro 11,3   Gotland 12,9
Västra Götaland 11,3   Kronoberg 13,1
Uppsala 11,4   Kalmar 13,5
Jämtland 11,5    

 

Jaja...;-))) Jag vet, "kärleken kan övervinna allt" men så lätt är det inte. Jag ska berätta mer om det i mina kommande inlägg.

 

Hej så länge ;-))

 

Källa: SCB

Kommentera gärna: