Effekter av coaching

Det finns fortfarande många skeptiker som tycker att coaching är flum utan gränser som inte ger något som helst reslutat.

 

När jag hör såna uttalanden så frågar jag alltid om personen ifråga har testat coaching. Ungefär 85 %  av dem jag har frågat säger att de inte gjort det. Och då är deras attityd till coaching förståelig. De. Vet. Inte. Vad. De. Pratar. Om.

De resterande 15 % har testat coaching...trodde de. För att egentligen gick de till en person som kallade sig för coach, en missbrukad yrkesbenämning, men var inte det. Möjligen var de vägledare, mentorer, handledare el dylikt men inte coacher. Och av den anledning gav de en falsk bild av coachningprocessen.

 

Men när man vågar att utmana sina rädslor och går till en utbildad och certifierad coach då får man en helt annan upplevelse. Och inte nog med det. Det finns otaliga studier som påvisar att coachning ger effekt. Här är några av dem.

 

Coaching ger ökad synergi

 

En studie av Wales (2003) har visat att coaching "i väsentlig grad ökar synergieffekterna mellan personlig utveckling, ledarskapsutveckling och organisationsmässig effektivitet".

 

Forskaren har kommit fram till att:

- Coaching är ett viktigt verktyg för att utveckla ledarens förmåga och färdigheter

- Coaching leder till en personlig utveckling vilket leder till bland annat ökad effektivitet och utveckling av hela organisationen.

- Coaching kan användas som stöd för undervisning och andra åtgärder men även som ett självständigt utvecklingsverktyg.

- Coaching får ledare att känna sig värdesatta och har positiv inverkan på arbetsmiljön. Detta i sin tur resulterar i mindre personalomsättning.

 

Coaching hjälper att reducera stress

 

Ladegård  (2005) redogör för den första stora undersökningen i Norge som varade i tre månader och handlade om hur coachning kan inverka på stress och utbrändhet.

 

112 medarbetare från 39 organisationer fick coaching 8-10 gånger och deras stressnivå har reducerats i slutet av perioden

.

De viktigaste slutsatserna blev som följande:

 

- Stressnivån reducerades vid coachning

- Ansvar och empowerment kan vara ett effektivt sätt att förbättra arbetssituationen och därmed reducera stress

- Medarbetarna måste själva mobilisera sina egna resurser för att göra den här förbättringen av arbetssituationen

 

Coaching har bättre effekt än föreläsningar

 

Tänk så här. Du har säkert nånting som du vill förändra eller förbättra. Till exempel sluta med en ovana eller börja med nånting.

 

Vid det här laget har du mycket information om, låt oss säga, ovanan, dess konsekvenser och sätt att bli av med den. MEN du är fortfarande där du var för en vecka eller en månad eller ett år sedan.

 

Det är ett välkänt fenomen inom coachning som kallas för "knowing-doing gap". Man vet exakt vad man behöver göra och varför men man gör inte det.

 

Detta utforskades av forskarna Record och Piascik år 2002. Eller snarare tvärtom. De forskade på vilken effekt föreläsningar kan ge i kombination med coaching.

 

Först fick en grupp studenter en föreläsning om en sundare livsstil och sen fick var och en välja en personlig vana som personen ifårga bedömde som osund. Därefter coachades dem unde en hel termin i beteendeförändring och vips, de utvecklade andra attityder och färdigheter. Dessutom sa flera deltagare att de kunde använda den nya insikten i situationer med familj, vänner eller patienter.

 

Coaching ger bättre ekonomiska resultat

 

Andersson (2001) beräknade ROI* till över 500 % i en organisation som arbetat aktivt med coachning. 60 % av deltagarna kunde peka på konkreta ekonomiska resultat som följd av coachningen. De områden som coachningen hade störst effekt på var produktivitet (enligt 60 % av deltagarna) och medarbetarnas nöjdhet (enligt 53 % av deltagarna).

 

Coachning ledde också till att man blev bättre på att fatta beslut, visa bättre teampestationer och ökad förmåga att motivera.

 

Coaching ger bättre problemlösande

 

Arnold (2004) fann att coaching bidrar till att förbättra problemlösande, utveckla mellanmänskliga färdigheter och övervinna det egna motståndet mot förändring.

Coaching förbättrar kommunikationen

 

Hekelman, Blase och Bedinghaus (1996) undersökte effekter av kollegacoaching bland läkare.

 

Typiska exempel på sätt att tal före, under och efter lärandet:

Så jag har svårt att förstå varför man inte vill se dessa effekter.

 

Kan det vara rädslan inför förändringar eller det okända?

 

------------------------------------------------

* ROI - avkastning på investerat kapital

Kommentera gärna: