Mentorskap Handledning Terapi Coaching
Fokus på Nutid & framtid Nutid & framtid

 

Dåtid

 

Nutid & framtid
     

            Undermedvetande

 

          Outnyttjad potential

 

 

karriären eller företaget

 yrkesmässiga utmaningar

 

Relationer, problem och

beteendemönster

 

 

Personlig och yrkesmässig

utveckling, relationsutveckling

 

   

 

 

Hjälper vidareutveckla kompetens

 

Diagnostisera och lindra

symptom

Resultat, insikter,

framgångsfaktorer

Utövaren

 

Ofta äldre och mera erfaren

 

 

Kan vara lika gammal, äldre,yngre

 

 

Kan vara lika gammal, äldre, yngre

 

 

Kan vara lika gammal, äldre, yngre

 

 

 

Bollplank

Expert inom området

 

 

 

 

Överordnad

Mer kompetent

Motiverande

Pedagogisk

Drivande

 

Botare

Expert

 

 


Klienten är expert

Samarbetspartner

Likställd

 

 

Arbetsuppgifter

 

 

Guidar indirekt
Vägleder

Kan ge råd och tips

 

Instruerar
Kontrollerar
Ger feedback

Kan ge råd och tips

 

Utforskar

Ställer frågor

Kan ge råd och tips

 

 

Ställer frågor

Lyssnar aktivt

Hjälper med planering av

mål och delmål

Driver mot resultat

Ger varken råd eller tips