Tio skäl att anlita en coach för privatpersoner

 • Du får lust och energi
 • Du når dina resultat snabbare
 • Du kommer att lära dig massor om dig själv och om världen utanför
 • Du blir glatt överraskad över dina förmågor
 • Du upptäcker dina starka sidor
 • Du kommer att ha kul på vägen
 • Dina relationer blir bättre
 • Du blir en bättre ledare för dig själv och andra
 • Du blir mera effektiv
 • Du kommer att lära dig att prioritera

Tio skäl att anlita en coach för företag

 • Som chef får du kartläggning av din avdelnings- eller ditt företags behov
 • Ni får hjälp med att hitta ett rimligt för er ekonomiskt mål
 • Du och dina medarbetare får insikt om hur ni kan uppnå det uppställda målet
 • Ni får hjälp med att verkligen uppnå dem eller komma så nära som möjligt
 • Försäljning kommer att öka
 • Effektiviteten kommer att höjas
 • Produktiviteten kommer att höjas
 • Motivationen blir högre
 • Relationerna på din arbetsplats blir bättre
 • Ledarskapet blir tydligare