Fil. Mag i psykologi, ICF certifierad coach, föreläsare, mentor och projektledare.

 

Som egenföretagare har samarbetat med Arbetsförmedlingen när det gäller jobbcoachning och coachat till jobb lång- och korttidsarbetssökande samt långtidssjukskrivna. Har god kännedom om arbetsmarknadens villkor, rekryteringssätt och framgångsrika jobbsökningsstrategier. Medlem i olika företagsnätverk vilket ger tillgång till information om olika företags behov av rekryteringar.

 

Nuförtiden coachar jag privatpersoner som vill byta arbete och egna företagare.

Akademisk utbildning

2005 - 2006 Projektledarutbildning

Stockholms universitet


1996-2004 Fil. Mag. examen i psykologi

Lunds universitet


(Kurser i Psykologi, Juridik, Företagsekonomi och Rekrytering)

Övriga utbildningar

2011 Mentorutbildning

Almi

 

2011 PCC-utbildning

MindMentor

 

2011 Coaching i grupp

Coach of Sweden

 

2010 Arbetsmarknadscoachutbildning Jobbcompaniet

 

2009 Teamcoachutbildning,

Strandska Utvecklingshuset AB

 

2008 ACC-certifiering ICF

(International Coach Federation)

 

2007 Coachutbildning

Coachingakademin Coachstjärnan

 

2005 Retorik

Medborgarskolan, Stockholm

 

2005 Stresshantering

Medborgarskolan, Stockholm

Ideellt arbete

2012 -               Mentor Almi

 

2010 - 2012       Gruppledare ICF Stockholm

 

2009 -  2011      Föreläsare Transfer

 

2008 -               Bloggare