Kan det stämma på er?

  • Du har en parner som kommer från ett annat land eller
  • Din partner är född i Sverige men hans/hennes föräldrar är födda utomlands
  • Er relation är stormig och fylld av små och stora konflikter
  • Ofta har ni helt olika syn på saker och ting inom viktiga för er områden. T ex  hushållsekonomi, sex, barnuppfostran, politik, stress, mm.
  • Någon ev er har redan börjat fundera på separation eller skilsmässa