Parcoaching av interkulturella par

Stämmer det på er?

 

 • Din partner kommer från ett annat land eller
 • Han/hon är född i Sverige men hans/hennes föräldrar är födda utomlands
 • Ni har ett stormigt förhållande med stora och små konflikter
 • Ofta har ni olika syn på saker och ting inom viktiga för er områden. T ex, barnuppfostran, vänner, familjeekonomi, politik, stress, konflikter, mm
 • Ni vill skapa en harmonisk relation där var och en av er blir hörd, sedd och bekräftad

 

Exempel på programmet

Tio steg till ett bättre internationellt äktenskap

 1. Lär känna er själva och ta reda på varför just ni väljer en partner från ett annat land.
 2. Ta reda på era viktigaste värderingar inom relevanta för er områden, såsom tid, politik, ekonomi, barnuppfostran, mm
 3. Klargöra era roller i familjen
 4. Få insikter om hur olika kulturella faktorer påverkar er relation
 5. Lär er att hantera konflikter
 6. Bli bättre på att kommunicera med varandra
 7. Få förståelse för varandras behov
 8. Ta reda på vilken typ av relation ni vill skapa
 9. Hitta era gemensamma livsmål
 10. Lista ut era framgångsfaktorer

Jag vill gärna veta mer om programmet

Stämmer det på dig?

 

 • Du tycker att kvinnor/män från din egen kultur är inte attraktiva eller rentav tråkiga
 • Du söker en partner från ett annat land
 • Du tror heligt på att er kärlek övervinner alla svårigheter
 • Du har kanske redan haft mindre lyckade försök att bygga upp en relation med person från ett annat land
 • Du känner dig osäker om det kommer fungera för dig och din partner från en annan kultur

Exempel på programmet

Sex steg för ett bättre val av partner från utlandet

 1. Lär känna dig själv och ta reda på varför just du väljer en partner från ett annat land.
 2. Ta reda på dina viktigaste värderingar inom relevanta för dig områden, såsom tid, politik, ekonomi, sex, barnuppfostran, mm
 3. Ta reda på vilken typ av relation du vill skapa
 4. Hitta dina livsmål
 5. Lista ut dina framgångsfaktorer på väg till målen
 6. Ta fram nödvändiga steg för att säkra ditt val av partner


 

 

Jag vill gärna veta mer om programmet